MISJA - SP2 Inowrocław

Przejdź do treści

Menu główne:

MISJA

O SZKOLE
  • Wizja
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu jest placówką przyjazną dziecku, bezpieczną, stwarzającą optymalne warunki wszechstronnego rozwoju uczniów. Zapewnia atrakcyjne i skuteczne nauczanie. Każdy uczeń osiąga w niej sukces na miarę swoich możliwości. Szkoła wychowuje w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, uniwersalny system wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego.
  • Misja
We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, odpowiedzialności, patriotyzmu, tradycji, poszanowania rodziny i dbałości o bezpieczeństwo.
Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, duchowego, fizycznego rozwoju uczniów) i ich dalszy los.
Przygotowujemy młodzież do świadomego podejmowania decyzji, nawiązywania trwałych relacji międzyludzkich, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, a także do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.
Ściśle współpracujemy z rodzicami, opiekunami prawnymi dzieci, którzy są najlepszymi sojusznikami szkoły oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi uczniów, rodziców i nauczycieli w ich rozwoju.
W odpowiedzi na zmieniające się problemy współczesnego świata na bieżąco diagnozujemy potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej.
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego