MODEL ABSOLWENTA - SP2 Inowrocław

Przejdź do treści

Menu główne:

MODEL ABSOLWENTA

O SZKOLE
Realizując zadania szkoły, dążymy do tego, aby nasz absolwent:

  • w sferze fizycznej: dbał o swój wygląd zewnętrzny, znał zachowania, procesy, nawyki niekorzystnie wpływające na stan jego zdrowia, potrafił w zdrowy, aktywny sposób spędzać czas wolny, stosował wybrane przez siebie metody walki ze stresem;
  • w sferze emocjonalnej: był szczęśliwy i radosny, znał swoje słabe i mocne strony, kontrolował swoje emocje, potrafił wykazać się empatią, postępował zgodnie z kanonem ogólnie przyjętych wartości;
  • w sferze intelektualnej: sprawnie posługiwał się językiem polskim, potrafił uczyć się i czerpać z tego przyjemność, potrafił korzystać z różnych źródeł informacji, umiejętnie i bezpiecznie posługiwał się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, rozwijał własne zainteresowania, osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości;
  • w sferze społecznej: jest kulturalny i tolerancyjny, stosuje otwartą komunikację, umie współpracować z innymi, potrafi oceniać i wartościować zachowanie własne  i innych, stosuje podstawowe normy współżycia społecznego, dostrzega i szanuje prawa innych ludzi i zwierząt, zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu ;
  • w sferze duchowej: był odpowiedzialny za własne czyny i postępowanie, szanował rodzinę i ojczyznę, kierował się w życiu najważniejszymi wartościami moralnymi.
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego